Diensten

Veel bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg en/of exploitatie van een zonnepark worden geconfronteerd met diefstal van panelen, converters bekabeling en ander materiaal. Ook vernieling en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Los van deze vervelende en vooral kostbare incidenten speelt de aanwezigheid van veel verschillende bedrijven en werknemers op dergelijke locaties een rol; het bemoeilijkt het houden van toe- en overzicht en werkt diefstal en derving in de hand. Dit vraagt om specifieke beveiliging. Deze beveiliging is het specialisme van Solarpark Security.

Voor we aan de slag gaan komt er altijd een beveiligingsexpert langs om een plan te maken; uiteraard toegespitst op jouw project.

We zetten daarbij in op preventieve beveiliging en het voorkomen van betreding door ongewenste personen. Hierbij kunnen we gebruik maken van zowel manbeveiliging als (mobiel) cameratoezicht. Zo beveiligen wij het zonnepark op elk moment van de dag.

Onze mobiele beveiligingscamera’s zijn verkrijgbaar met een eigen duurzame energiebron zodat het ook mogelijk is om op allerlei locaties, afgelegen of niet, het zonnepark optimaal te beveiligen. Daarbij zijn ze volledig selfsupporting en hebben ze geen wifi verbinding nodig.

De specialisten van Solarpark Security spelen bij een calamiteit of noodsituatie een centrale rol in de communicatie. We zijn het eerste contactpunt bij eerste hulp of veiligheidsproblemen.

Samen met onze opdrachtgever brengen we het soort opdracht en het te verwachten bezoekersprofiel in kaart. Wij selecteren vervolgens de expert die het beste past bij de werkzaamheden én bij jouw organisatie.

Dat al onze medewerkers uitstekend opgeleid, getraind en van onbesproken gedrag zijn, staat voor ons buiten kijf; dat is bij ons een vast gegeven!

Jij houdt je bezig met je business; wij regelen de veiligheid! Daar kun je op vertrouwen.

Kenmerkend voor de experts van Solarpark Security is dat zij zich dienstverlenend opstellen. Ze zijn communicatief zeer vaardig, weten wat de impact van hun aanwezigheid is en fungeren als vraagbaak en gastheer voor de locatie.

Onze toezichthouders zijn zonder uitzondering goed opgeleid en specifiek getraind op de taken waarvoor zij ingezet worden: controleren, signaleren, corrigeren en rapporteren. Een veilig en vertrouwd gevoel!

Vraagt jouw bedrijf of gebouw om gecontroleerde toegang? De beveiligers van Solarpark Security zijn de professionele en ideale securityhosts (en -hostesses) om leveranciers, bezoek en/of relaties te ontvangen en door te verwijzen. De perfecte combinatie van toegangscontrole, veiligheid en een warm en oprecht welkom.

Samen met jou brengen we het soort opdracht en het te verwachten bezoekersprofiel in kaart. Wij selecteren vervolgens de Solarparksecurity medewerker die het beste past bij de werkzaamheden én bij jouw organisatie.

Dat al onze medewerkers uitstekend opgeleid, getraind en van onbesproken gedrag zijn, staat voor ons buiten kijf; dat is bij Solarpark Security een vast gegeven!

HSE staat voor Health, Safety en Environment oftewel gezondheid, veiligheid en milieu; een breed veiligheidsbesef dat erop gericht is ‘veiligheid’ steeds weer onder de aandacht te brengen en het te verankeren in de bedrijfsvoering.

Solarpark Security is de onbetwiste specialist op dit vakgebied. Onze professionals managen ieder HSE-vraagstuk van begin tot eind en nemen de volledige HSE-coördinatie voor je uit handen. Wil je dat onze dienstverlening verder gaat dan de incidentele inzet van onze professionals? Laat je je veiligheidsbeleid liever over aan de specialist? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We helpen je graag. Als het veilig moet zijn, staan wij voor je klaar!

Wil je dat de beveiliging van je bouwplaats goed zichtbaar is? Dat kan met een opvallend aanwezige camera unit. Het camera-alarmsysteem heeft 360 graden rondom zicht en is daarnaast uitgerust met cameradetectoren met een detectiebereik van 20 meter rondom.

De beveiligingscamera’s zijn duidelijk zichtbaar, waardoor de camera’s ook een preventieve werking hebben. Extra voorzieningen zijn niet nodig; de unit functioneert volledig autonoom en wordt gemonitord vanuit een eigen centrale.

Bouwplaatsen (zoals een zonnepark) worden regelmatig geconfronteerd met schade, vernielingen en diefstal. Het beveiligen van de bouw(plaats) is één van de specialismen van Solarpark Security. Onze ervaren medewerkers weten als geen ander hoe belangrijk de naleving van de wet- en regelgeving, zoals de Wet Keten Aansprakelijkheid (W.K.A.), voor opdrachtgevers is. Daarnaast zijn ze thuis in de wereld van toezicht, beveiliging en draaien ze hun hand niet om voor het administratief uitwerken van een rapportage.

De specialisten van Solarpark Security vervullen een centrale rol in de communicatie bij calamiteiten en fungeren als eerste aanspreekpunt bij EHBO- en BHV-zaken. Naast de inzet van onze mensen biedt Solarpark Security een compleet pakket maatregelen, zoals het leveren van toegangsregistratie- en camerasystemen. Onze diensten zijn erop gericht je volledig te ontzorgen! Jij houdt je bezig met je business; wij regelen de veiligheid! Daar kun je op vertrouwen.

Solarparksecurity is zich bewust van het belang van integrale veiligheid in de bouwsector en neemt haar verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving. We onderschrijven dan ook niet voor niets de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Het uitwisselen van kennis en ervaring vormt een belangrijk onderdeel van de code. Wij leveren hier actief onze bijdrage aan.

Voor we aan de slag gaan komt er altijd een beveiligingsexpert langs om een plan te maken; uiteraard toegespitst op jouw project.

We zetten daarbij in op preventieve beveiliging en het voorkomen van betreding door ongewenste personen. Hierbij kunnen we gebruik maken van zowel manbeveiliging als (mobiel) cameratoezicht. Zo beveiligen wij het een windmolen-locatie op elk moment van de dag.

Onze mobiele beveiligingscamera’s zijn verkrijgbaar met een eigen duurzame energiebron zodat het ook mogelijk is om op allerlei locaties, afgelegen of niet, het windmolenpark optimaal te beveiligen. Daarbij zijn ze volledig selfsupporting en hebben ze geen wifi verbinding nodig.

Contact